Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu

Użytki rębne

  •  przeciętny etat roczny  -   20 323 m3

     
Użytki przedrębne

  •  przeciętny etat roczny  -  16 739 m3

 

Razem użytkowanie

  •  przeciętny etat roczny  -  37 062 m3

 

Wykonanie pozyskania drewna  za okres lat 2006-2014 (9 lat obowiązywania PUL)

 

L.p.

Pozyskanie drewna

Jedn.

Etat

Wykonanie razem

Realizacja (%)

1

Razem rębne - grubizna

m3

203 230,00

147 188,12

72,42

2

Razem przedrębne - grubizna

m3

167 389,00

187 114,59

111,78

3

OGÓŁEM GRUBIZNA

m3

370 619,00

334 302,71

90,20