Wydawca treści Wydawca treści

Położenie Nadleśnictwa Stary Sącz

Obszar Nadleśnictwa Stary Sącz według rejonizacji przyrodniczo-leśnej Tramplera położony jest w VIII Karpackiej Krainie Przyrodniczo-Leśnej.

obręb Nowy Sącz

  • Dzielnica 2 Pogórza Środkowobeskidzkiego;

    - Mezoregion 2a Pogórza Wielicko-Rożnowskiego;

    - Mezoregion 2b Pogórza Ciężkowicko_Dynowskiego;

  • Dzielnica 5 Beskidu Makowskiego i Wyspowego;

    - Mezoregion 5b Beskidu Wyspowego;

 

obręb Stary Sącz

  • Dzielnica 5 Beskidu Makowskiego i Wyspowego;

    - Mezoregion 5b Beskidu Wyspowego;

  • Dzielnica 6 Gorców i Beskidu Sądeckiego;

    - Mezoregion 6c Beskidu Sądeckiego.