Wydawca treści Wydawca treści

Parki Krajobrazowe

Parki Krajobrazowe na terenie Nadleśnictwa Stary Sącz

Popradzki Park Krajobrazowy – chroni obszar ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju . Obejmuje powierzchnię 2818,36 ha gruntów LP.