Wydawca treści Wydawca treści

Organiazacja PGL LP Nadleśnictwa Stary Sącz

Nadleśnictwo obejmuje 1 obręb leśny i jest podzielone na 8 leśnictw rewirowych oraz leśnictwo Szkółkarsko-Łowieckie.

Chełmiec, Łososina Dolna, Rożnów, Lipnica Wielka, Przysietnica, Gaboń, Obidza, Przyszowa oraz Szkółkarsko-Łowieckie

Siedziba Nadleśnictwa Stary Sącz znajduje się w Starym Sączu przy ul. Magazynowej 5.
Ogólna powierzchnia lasów własności Skarbu Państwa zarządzanych przez Nadleśnictwo Stary Sącz wynosi 8 284 ha (powierzchnia leśna  8168 ha).
Ponadto nadleśnictwo Stary Sącz pełni nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa o powierzchni 13 944 ha.

Kierownictwo
Stanowisko Imię i nazwisko
Nadleśniczy mgr inż. Paweł Szczygieł
Z-ca Nadleśniczego mgr inż. Stanisław Trąd
Inżynier Nadzoru mgr inż. Grzegorz Rams
Główny Księgowy mgr inż. Jerzy Mrówka
Sekretarz Nadleśnictwa mgr inż. Katarzyna Lis
   
Leśniczowie
Leśnictwo Imię i nazwisko
Chełmiec inż. Bogdan Gomółka
Łososina Dolna mgr inż. Kazimierz Chochliński
Rożnów Piotr Stawiarski
Lipnica Wielka Stanisław Kurzeja
Przysietnica Jan Bulanda
Gaboń Tomasz Bulanda
Obidza Edward Jasiński
Przyszowa inż. Piotr Konstanty
Szkółkarsko-Łowieckie inż. Zdzisław Kożuch
 
Biuro
Dział Imię i nazwisko
Gospodarki Leśnej

mgr inż. Tadeusz Chlipała,
mgr inż. Agata Repelewicz,
mgr inż. Rafał Tokarz,
mgr inż. Wiesław Klimek,
mgr Agnieszka Bukała

Finansowo-Księgowy

Magdalena Nowak,
mgr Maria Stawiarska-Dyrek, mgr Anna Lachowska

Administracyjno-Gospodarczy

Zofia Sobczak,

mgr inż. Tomasz Bodziony,

mgr inż. Szymon Wojtanowski

Katarzyna Maria Lis