Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa

Na terenie działania nadleśnictwa poza lasami będącymi własnością Skarbu Państwa, w których gospodarkę prowadzi Nadleśnictwo Stary Sącz w większym udziale występują lasy innych własności.

Są to na ogół lasy prywatnej własności (rolników, mieszkańców) oraz wspólnot leśno-gruntowych, samorządów, gmin i miast. W lasach tych potocznie zwanych niepaństwowymi – prywatnymi nadzór nad prowadzoną w nich gospodarką leśną  pełni Nadleśnictwo na mocy corocznie zawieranych porozumień ze  Starostami Nowosądeckim i Limanowskim.  

W 2016 roku nadzór ten dotyczy powierzchni 14011 ha, z tego 12498 ha na terenie Powiatu Nowosądeckiego i 1513 ha na terenie Powiatu Limanowskiego. Nadzorowana powierzchnia podzielona jest na 8 obwodów, w których nadzór prowadzi 8 doświadczonych specjalistów.

Sprawowanie nadzoru polega na ustalaniu zadań do realizacji, legalizowaniu pozyskanego drewna oraz nadzorowanie prowadzonych w tych lasach prac zgodnie z art. 9 ust 2, art. 19 ust. 3, art. 24, art. 22 ust. 5, art. 14 ust. 7, art. 14a ust. 3 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. z 2015 poz.671). Nadzór ten w dużym zakresie dotyczy również wszelkiej fachowej pomocy właścicielom w sprawach dotyczących gospodarki leśnej zgodnie z art. 12 ust 2 pkt 2, art. 22 ust. 2, art. 35 ust. 2 pkt 1, art. 35 ust. 2 pkt 3 w/w ustawy.

Szczegóły dotyczące podziału lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa  na obwody, ich zasięgi oraz dane kontaktowe do pracowników realizujących zadania w terenie zawarte zostały w poniższej tabeli.