Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring lasów o szczególnych wartościach przyrodniczych – HCVF

Wyniki monitoringu lasów o szczególnych walorach przyrodniczych i kulturowych HCVF – (High Conservation Value Forests) przeprowadzonego w Nadleśnictwie Stary Sącz w roku 2017.

Monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych i kulturowych HCVF prowadzony podczas pełnienia obowiązków służbowych przez leśniczych w sposób ciągły wykazał, że stan lasów o szczególnych walorach przyrodniczych nie pogorszył się. Nie wystąpiły zjawiska negatywne mogące w istotny sposób wpłynąć na przedmiot ochrony.

Lokalizację obiektów HCVF przedstawia interaktywna mapa dostępna pod adresem: http://rdlpkrakow.gis-net.pl/