Wydawca treści Wydawca treści

Ekosystemy reprezentatywne

Przykłady istniejących ekosystemów o charakterze naturalnym lub zbliżonym do naturalnego (Representative Sample Area)

 

Zainteresowane strony mogą w sprawie ekosystemów reprezentatywnych kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: agnieszka.bukala@krakow.lasy.gov.pl

DRZEWOSTANY REPREZENTATYWNE

 

Przyszowa                         

03-24-1-08-26-l-00   0,75 ha

03-24-1-08-26-m-00  0,80 ha

03-24-1-08-7-f-00     3,71 ha

03-24-1-08-7-k-00   0,24 ha

 

Obidza

03-24-1-07-100-a-00   8,03 ha

03-24-1-07-100-b-00   7,72 ha

03-24-1-07-104-c-00   23,74 ha

03-24-1-07-46-a-00    1,18 ha

03-24-1-07-46-c-00    1,24 ha

03-24-1-07-46-d-00   12,77 ha

03-24-1-07-46-f-00    10,50 ha

03-24-1-07-46-g-00   1,73 ha

03-24-1-07-95-d-00   7,10 ha

03-24-1-07-95-f-00    13,71 ha

03-24-1-07-97-a-00    10,71 ha

03-24-1-07-97-b-00   3,83 ha

03-24-1-07-97-d-00   1,70 ha

03-24-1-07-99-c-00   3,50 ha

 

Gaboń

03-24-1-06-63-a-00    2,50 ha

03-24-1-06-80-a-00   20,59 ha

03-24-1-06-80-b-00   6,69 ha

03-24-1-06-81-d-00   5,81 ha

03-24-1-06-82-a-00   24,71 ha

 

 

 

Przysietnica

03-24-1-05-126-b-00   6,34 ha

03-24-1-05-144-a-00   6,19 ha

03-24-1-05-148-b-00   10,41 ha

03-24-1-05-150-a-00   2,97 ha

03-24-1-05-152-f-00   3,00 ha

03-24-1-05-31-a-00     38,38 ha

 

Rożnów

03-24-1-03-229-i-00   1,38 ha

03-24-1-03-245-f-00   5,23 ha

03-24-1-03-246-c-00   3,75 ha

03-24-1-03-247-f-00   7,22 ha

03-24-1-03-248-a-00   9,63 ha

 

Łososina

03-24-1-02-251-a-00    1,12 ha

03-24-1-02-251-c-00    1,56

03-24-1-02-265-d-00   2,46

03-24-1-02-271-d-00   0,41

03-24-1-02-271-f-00    3,33

03-24-1-02-271-l-00     0,85

 

Chełmiec

03-24-1-01-306-a-00    10,95 ha

03-24-1-01-306-b-00    4,50 ha

03-24-1-01-309-b-00    3,65 ha

03-24-1-01-309-g-00    0,35 ha

03-24-1-01-310-d-00    1,22 ha

03-24-1-01-313-j-00     7,85 ha