Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

Z dniem 12 listopada 2014 roku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie otrzymała certyfikat gospodarki leśnej PEFC

Certyfikat potwierdza, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie stosuje kryteria określone w dok. nr 4 Rady PEFC Polska

Materiały do pobrania


Certyfikat FSC

Z dniem 2 grudnia 2013 roku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie otrzymała certyfikat SGS-FM/COC-010065

 

Certyfikat ten potwierdza, że gospodarka leśna

jest prowadzona w sposób odpowiedzialny oraz zgodnie

z zasadami Forest Stewardship Council.

Materiały do pobrania