Lista aktualności Lista aktualności

Społeczne Zainteresowanie Projektami Rozwojowymi Lasów Państwowych

Projekty rozwojowe Lasów Państwowych stały się tematem wiodącym roboczego spotkania przedstawicieli Sądeckiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Nowym Sączu, które odbyło się 20 października br. w siedzibie Nadleśnictwa Stary Sącz. Spotkanie zostało zorganizowane przez Nadleśnictwo Stary Sącz i działające przy nim Koło Stowarzyszenia Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. W części wprowadzającej Pan prof. dr hab. inż. Andrzej Jucherski z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Faletnach – kierownik Górskiego Centrum Badań i Wdrożeń w Tyliczu, przybliżył rys historyczny jednostki, zakres działań i projekty z jakimi przyszło się zmierzyć stacji w Tyliczu, natomiast Pani dr Danuta Reśko nakreśliła działania i osiągnięcia Polskiego Klubu Ekologicznego Koło w Krynicy-Zdrój. Referat Pana mgr inż. Andrzeja Jakubowskiego, prezesa Sądeckiej Rady Federacji SNT NOT, zaprezentował technologię zrębkowania, maszyny do tego celu stosowane oraz możliwości wykorzystania zrębek. Wystąpienie to było  zapoczątkowaniem tematu zasadniczego konferencji, który wiąże się z Nadleśnictwem Stary Sącz i dotyczy projektu rozwojowego pn. „Drewno dla samowystarczalności energetycznej samorządu oraz dla bezpieczeństwa energetycznego państwa”. Nadleśniczy Paweł Szczygieł zapoznał uczestników z charakterystyką przyrodniczo-gospodarczą nadleśnictwa oraz omówił zasady prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej realizowanej przez Lasy Państwowe. Prezentację projektów rozwojowych realizowanych przez Lasy Państwowe przedstawił Pan Michał Goś z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, zajmujący się Koordynacją Wdrażania Projektów Rozwojowych Lasów Państwowych. W swoim wystąpieniu szczególną uwagę poświęcił przedsięwzięciom rozwojowym w zakresie budowy sieci składnic drewna energetycznego, projektu promocji budownictwa drewnianego, a także projektu promocji żywności pochodzącej z lasów sygnowanej hasłem „Dobre z lasu”. Wystąpienie Pana mgr inż. Andrzeja Zarazki, Koordynatora w Sądeckim Klastrze Energii Odnawialnej, który zreferował szanse wykorzystania biomasy jako paliwa było dopełnieniem wiodącego tematu. W ramach krótkiej dyskusji uczestnicy wyrażali duże zainteresowanie przedstawionymi projektami, jak również deklarowali pomoc i aprobatę dla działań leśników w zakresie rozwojowym oraz prowadzonej gospodarki leśnej. W ramach części terenowej zaprezentowany został  obszar pod projektowaną lokalizację składu drewna energetycznego. Na zakończenie roboczego spotkania, swoimi działaniami i doświadczeniem w tematyce odnawialnych źródeł energii podzielił się ks. dr Marcin Kokoszka, Dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II prezentując pierwszy na Sądecczyźnie punkt ładowania samochodów elektrycznych oraz zakupiony samochód elektryczny.